Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā.

Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma un tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

 
poga_sadarbības partneri
 
poga_sad.partneru aktualitātes                    poga_darba grupas un padomes