Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

SabiedrÄ«bas lÄ«dzdalÄ«ba ir iedzÄ«votāju, sabiedrÄ«bas un nevalstisko organizāciju iesaistÄ«šanās politikas veidošanas procesā.

SabiedrÄ«bas lÄ«dzdalÄ«bas mÄ“rÄ·is ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lÄ“mumi bÅ«tu atbilstoši sabiedrÄ«bas vajadzÄ«bām, savlaicÄ«gi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. SabiedrÄ«bas lÄ«dzdalÄ«bai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vÄ“rsti uz regulÄ“juma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificÄ“ta Ä«stā problÄ“ma un tiek izvÄ“rtÄ“tas iespÄ“jamās alternatÄ«vas.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

 
poga_sadarbības partneri
 
poga_sad.partneru aktualitātes                    poga_darba grupas un padomes