Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 Paziņojuma
datums

Identifikācijas
numurs

Līguma priekšmets
(tehniskā specifikācija)

Iesniegšanas
termiņš

2022.g.15.jūlijā  D4.PII2022/1N  "Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām"  Līdz 2022.gada 28. jūlijam plkst.17.00 
2021.g.29.novembrī D4.PII2021/3N

"Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām"

Līdz 2021. gada 2. decembrim plkst. 12.00

2021.g.12. augustā D4.PII2021/2N

 „Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” 

Līdz 2021. gada 19. augustam plkst.17.00 

2020. g. 1. decembrī D4.PII2020/1N

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

2020.gada 4.decembrim plkst.12:00. 

2019. g. 8. augustā   D4.PII2019/2N

Rotaļlietu un mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2019.gada 19. augustam plkst.17:00

14.06.2019.

D4.PII2019/1N

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2019.gada 21.jūnijam plkst.12:00

2018. g. 23. maijā

D4.PII2018/3N

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2018.gada 30.maijam plkst.17:00

2018. g. 18. aprīlī

D4.PII2018/2N

Iekštelpu remontdarbi Daugavpils 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

līdz 2018. gada 26.aprīlim plkst. 16:00

2018. g. 16. aprīlī

D4.PII2018/1N

„Rotaļļietu, mācību līdzekļu un sporta inventāra piegāde Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2018.gada 25.aprīlim plkst.15:00

2017. g. 13. novembrī

D4.PII2017/2N

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2017.gada 15. novembrim plkst.17:00 

2017.gada 24.oktobrī

D4.PII2017/1N

Rotaļlietu  piegāde Daugavpils pilsētas  4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 

līdz 2017.gada  3.novembrim plkst.15:00. 

2016.gada 10.augustā

D4.SPII2016/2

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2016.gada 17.augustam plkst.17:00

2016.gada 17.maijā

D4.SPII2016/1

Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

līdz 2016.gada 20.maija plkst.16:00