Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde aktīvi iesaistās gan valsts mēroga projektos, gan arī starptautiska mēroga projektos. Pašlaik iestādē tiek realizēts plašākais un vērienīgākais otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekts “Tīrai Latvijai”, ko organizē “Zaļā josta”. Savu dalību piesākam Makulatūras vākšanas konkursam 2020, kura noteikumus izpildām cieši sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem. 

plakāts_zaļa josta

 

Dalība starptautiskajos "eTwinning " projektos

etwinning_logotips

eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenoties tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts). Projekta tēmu, norises laiku un sadarbības veidus izvēlas paši skolotāji.

Šajā mācību gadā absolūti visas iestādes grupas un skolotājas piedalās eTwining projektos. Projektiem ir ļoti daudzveidīgas tēmas, kas ir interesantas izglītojamajiem, un dot iespēju skolotājam dalīties ar pieredzi un gūt arī jaunās zināšanas. Pašlaik mūsu iestāde piedalās 17 aktīvos projektos!

etwinning apliecinājums_Diāna Ugorenko etwinning apliecinājums_Gaļina Kotova

etwinning apliecinājums_Gaļina Kotova etwinning apliecinājums_Inna Zosiņeca

etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova

etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova

etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova

etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova

etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova  etwinning apliecinājums_Irīna Arhipova

etwinning apliecinājums_Jekaterina Borisjonoka etwinning apliecinājums_Jekaterina Krankale

etwinning apliecinājums_Jeļena Miropoļska etwinning apliecinājums_Jeļena Simanoviča

etwinning apliecinājums_Olga Šļapkova etwinning apliecinājums_Tatjana Ivanova

etwinning apliecinājums_Rita Osipova