Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde aktīvi iesaistās gan valsts mēroga projektos, gan arī starptautiskā mēroga projektos. Pašlaik iestādē tiek realizēts plašākais un vērienīgākais otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projekts “Tīrai Latvijai”, ko organizē “Zaļā josta”. Savu dalību piesaikam Makulatūras vākšanas konkursam 2022, kura noteikumus izpildām cieši sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem.

plakāts_zaļa josta

 

Dalība starptautiskajos "eTwinning " projektos

etwinning_logotips

eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenotas tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts). Projekta tēmu, norises laiku un sadarbības veidus izvēlas paši skolotāji.

eTwinning projekts “A smile is universal language” ir noslēgts!

Komunikācijas prasmju attīstībai, kā palīgs angļu valodas apguvē, iestādes 5-6 gadu grupu bērni piedalījās Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes sadarbībā ar Turcijas pārstāvjiem nodibinātajā eTwinning projektā “A smile is universal language”. Projekta ietvaros bērni mācījās lasīt, rakstīt, sadarboties, atpazīt un izteikt emocijas, tiek pievērsta uzmanība tikumiskai audzināšanai un caurviju prasmju attīstīšanai, kas nodrošina daudzpusīgu sagatavošanu skolai. Zoom platformā notika tikšanās ar visiem projekta dalībniekiem no citām valstīm - pārrunājām projekta aktivitāšu norisi un rezultātus, un, protams, vēlreiz uzdāvinājām viens otram savu smaidu. Pateicamies mūsu iestādes pedagogiem Irīnai Arhipovai un Jekaterinai Krankalei par idejas veiksmīgu realizāciju! Lai veicas arī turpmāk! Pateicamies visiem iestādes pedagogiem, izglītojamo vecākiem un Iestādes padomes locekļiem par dalību pasākumā un kopā būšanu! Let’s smile together! ? Video ieskats par projekta norisi. https://youtu.be/Rs3cnYe9X84

eTwin   eTwinn