Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde ir Daugavpils pilsētas pašvaldības dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

poga_par iestādi poga_vadība poga_struktūrshēma
poga_darbības jomas poga_mācību programmas poga_atbalsta personāls
poga_plāni un pārskati poga_publiskie iepirkumi poga_sabiedrības līdzdalība
poga_personas datu apstrāde poga_normatīvie akti poga_privātuma politika

poga_publikācijas un pētījumi