Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Daugavpils valstspilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde ir Daugavpils pilsētas pašvaldības dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Iestāde uzņem bērnus no 1 gadu vecuma pēc PMK atzinuma, saskaņā ar 11.01.2022. Ministru kabineta noteikumiem Nr.11."Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē"

Iestādē darbojas 6 gupas:

 • "Saulīte"
 • "Zaķīši"
 • "Zvaigznītes"
 • "Kāpēcīši"
 • "Vāverītes"
 • "Pasaciņa" 

Iestāde organizē:

 • Individuālās logopēda konsultācijas
 • Individuālās nodarbības ar izglītības psihologu
 • Veselības veicināšanas koordinētāja ikdienas profilaktiski pasākumi
 • Bērnu veselību sistemātiski novēro ārsts
 • Individuālās fizioterapeita nodarbības

Iestādē darbojas 6 grupas ar 5 dienu darba nedēļu.

Iestādes darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 7:00 līdz plkst. 18:30
Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 7:00 līdz plkst.18:00