Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde organizē kursus:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma "Informācijas tehnoloÄ£iju pielietošana efektÄ«va pedagoÄ£iskā procesa organizācijai bÄ“rniem ar speciālām vajadzÄ«bām" (12 st.)

Sīkākai informācijai skat.: http://www.niid.lv/niid_search/program/24519?qy=&level_2=601 

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde organizē kursus:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma "MÅ«sdienu metožu pielietošana efektÄ«va pedagoÄ£iskā procesa organizācijai bÄ“rniem ar specialām vajadzÄ«bām" (24 st.)

Sīkākai informācijai skat.: http://www.niid.lv/niid_search/program/24520?qy=&level_2=601
VISC Speciālās izglÄ«tÄ«bas nodaļa sadarbÄ«bā ar Daugavpils pilsÄ“tas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldi un Daugavpils 4.speciālo PII organizÄ“ semināru „Pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas skolotāju un logopÄ“du sadarbÄ«ba bÄ“rnu runas attÄ«stÄ«šanā un sagatavošanā skolai”

Datums: 2016.gada 6.maijā, plkst.9.00
Norises vieta: Daugavpils 4.speciālā PII, /Daugavpils, Podnieku iela 1/
Kontaktinformācija: 65421352, 28658588, J.Jankovska, d4sp_pii@injbox.lv,www.daug4pii.lv
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki/metodiķi

 


Pedagogu profesionalās kompetences pilnveides kursi Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

Daugavpils pilsÄ“tas 4.speciālā pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde Ä«stenoja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu A programmu 24 stundu apjomā, „MÅ«sdienu metožu pielietošana efektÄ«va pedagoÄ£iskā procesa organizācijai bÄ“rniem ar speciālām vajadzÄ«bām”. Kursi tika organizÄ“ti laika posmā no 5.aprīļa lÄ«dz 8.aprÄ«lim, kuros piedalÄ«jās 15 pedagogi no Daugavpils pilsÄ“tas vispārizglÄ«tojošÄm pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestādÄ“m.

 

 


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi A programma Pedagogu profesionālās pilnveides kursi A programma (24 st.) „MÅ«sdienu metožu pelietošana efektÄ«va pedagoÄ£iskā procesa organizācijai bÄ“rniem ar speciālām vajadzÄ«bām”

05.04.2016.-08.04.2016. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi A programma (24 st.)

„MÅ«sdienu metožu pelietošana efektÄ«va pedagoÄ£iskā procesa organizācijai bÄ“rniem ar speciālām vajadzÄ«bām”.

MÄ“rÄ·auditorija: vispārizglÄ«tojošo PII pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas skolotājas.
Seminārs pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāžu un sākumskolas skolotājiem „MācÄ«bu satura pÄ“ctecÄ«bas nodrošināšana”

Klusajā pārdomu laikā, kad tiek gaidÄ«ti paši skaistākie un sirsnÄ«gākie svÄ“tki ZiemassvÄ“tki, kad gribās atskatÄ«ties uz jau paveiktajiem darbiem un izvertÄ“t savus panākumus un sasniegumus, kad izglÄ«tÄ«bas iestādÄ“s tiek apkopoti un analizÄ“ti pirmā mācÄ«bu pusgada darba rezultāti, Daugavpils pilsÄ“tas 4.speciālajā pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestādÄ“, sadarbÄ«bā ar Daugavpils pilsÄ“tas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas darba speciālisti I.Zeļenkovu un sākumskolas metodiÄ·i I.Lukaševiču tika organizÄ“ts seminārs vispārizglÄ«tojošo skolu sākumskolu skolotājiem par mācÄ«bu satura pÄ“ctecÄ«bas nodrošināšanu.

 


 

Praktisko semināru cikls „Komandas darba veicināšana caur krāsu terapiju”

Iestājoties bagātai ar krāsu varavÄ«ksni vasarai, Daugavpils pilsÄ“tas 4.specialajā pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestādÄ“ šÄ« gada pirmajā jÅ«nija mÄ“neša nedēļā noslÄ“dzies psihologa praktisko semināru cikls pedagogiem „Komandas darba efektivitātes veicināšana. Krāsu terapija,” kas deva iespÄ“ju gan labāk iepazÄ«t sevi un  apkārtesošos, gan ieskatÄ«ties brÄ«nišÄ·Ä«gajā krāsu pasaulÄ“ mÅ«s apkārt. Sadarbojoties ar Daugavpils pilsÄ“tas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes psiholoÄ£i Natāliju Žekovu pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas skolotājiem tika sniegti praktiski padomi un ieteikumi, ka ikdienā tikt galā ar situācijām, kas izraisa stresa stāvokli, kā no tā atbrÄ«voties, kā šajā situacijā var palÄ«dzÄ“t plašÄ krāsu palete mums visapkārt.