Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde organizē kursus:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma "Informācijas tehnoloģiju pielietošana efektīva pedagoģiskā procesa organizācijai bērniem ar speciālām vajadzībām" (12 st.)

Sīkākai informācijai skat.: http://www.niid.lv/niid_search/program/24519?qy=&level_2=601 

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde organizē kursus:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma "Mūsdienu metožu pielietošana efektīva pedagoģiskā procesa organizācijai bērniem ar specialām vajadzībām" (24 st.)

Sīkākai informācijai skat.: http://www.niid.lv/niid_search/program/24520?qy=&level_2=601
VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils 4.speciālo PII organizē semināru „Pirmsskolas izglītības skolotāju un logopēdu sadarbība bērnu runas attīstīšanā un sagatavošanā skolai”

Datums: 2016.gada 6.maijā, plkst.9.00
Norises vieta: Daugavpils 4.speciālā PII, /Daugavpils, Podnieku iela 1/
Kontaktinformācija: 65421352, 28658588, J.Jankovska, d4sp_pii@injbox.lv,www.daug4pii.lv
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki/metodiķi

 


Pedagogu profesionalās kompetences pilnveides kursi Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde īstenoja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu A programmu 24 stundu apjomā, „Mūsdienu metožu pielietošana efektīva pedagoģiskā procesa organizācijai bērniem ar speciālām vajadzībām”. Kursi tika organizēti laika posmā no 5.aprīļa līdz 8.aprīlim, kuros piedalījās 15 pedagogi no Daugavpils pilsētas vispārizglītojošām pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

 


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi A programma Pedagogu profesionālās pilnveides kursi A programma (24 st.) „Mūsdienu metožu pelietošana efektīva pedagoģiskā procesa organizācijai bērniem ar speciālām vajadzībām”

05.04.2016.-08.04.2016. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi A programma (24 st.)

„Mūsdienu metožu pelietošana efektīva pedagoģiskā procesa organizācijai bērniem ar speciālām vajadzībām”.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo PII pirmsskolas izglītības skolotājas.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas skolotājiem „Mācību satura pēctecības nodrošināšana”

Klusajā pārdomu laikā, kad tiek gaidīti paši skaistākie un sirsnīgākie svētki Ziemassvētki, kad gribās atskatīties uz jau paveiktajiem darbiem un izvertēt savus panākumus un sasniegumus, kad izglītības iestādēs tiek apkopoti un analizēti pirmā mācību pusgada darba rezultāti, Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības darba speciālisti I.Zeļenkovu un sākumskolas metodiķi I.Lukaševiču tika organizēts seminārs vispārizglītojošo skolu sākumskolu skolotājiem par mācību satura pēctecības nodrošināšanu.

 


 

Praktisko semināru cikls „Komandas darba veicināšana caur krāsu terapiju”

Iestājoties bagātai ar krāsu varavīksni vasarai, Daugavpils pilsētas 4.specialajā pirmsskolas izglītības iestādē šī gada pirmajā jūnija mēneša nedēļā noslēdzies psihologa praktisko semināru cikls pedagogiem „Komandas darba efektivitātes veicināšana. Krāsu terapija,” kas deva iespēju gan labāk iepazīt sevi un  apkārtesošos, gan ieskatīties brīnišķīgajā krāsu pasaulē mūs apkārt. Sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes psiholoģi Natāliju Žekovu pirmsskolas izglītības skolotājiem tika sniegti praktiski padomi un ieteikumi, ka ikdienā tikt galā ar situācijām, kas izraisa stresa stāvokli, kā no tā atbrīvoties, kā šajā situacijā var palīdzēt plašā krāsu palete mums visapkārt.