Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Iestādē strādā 6 grupas, iestāde strādā 5 dienas nedēļa. 

Iestāde uzņem bērnus tikai pēc Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma bērnus no 1.5 gada vecuma ar somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem.

2022./2023.m.g. iestādē darbojas 6 grupas:

1.grupa “Saulīte” – programmas kods: 0101 54 11;

2.grupa “Zaķīši”–  programmas kods: 0101 55 11;

3. grupa “Zvaigznītes” – programmas kods: 0101 54 11;

4.grupa “Kāpēcīši” – programmas kods: 0101 54 21;

5.grupa “Vāverītes” –  programmas kods: 0101 55 21;

6.grupa “Pasaciņa” – programmas kods: 0101 55 21.

 

poga_saulīte


poga_zvaigznītes


 poga_kāpēcīši


  poga_zaķīši     poga_vāverītes  poga_pasaciņa