Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Iestādē strādā 6 grupas, iestāde strādā 5 dienas nedēļā.

Iestāde uzņem bērnus tikai pēc Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma: bērnus no 1.5 gada vecuma ar somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem.

2022./2023. m.g. iestādē darbojas 6 grupas:

  1. grupa “Saulīte” – programmas kods: 0101 54 11;

  2. grupa “Zaķīši”– programmas kods: 0101 55 11;

  3. grupa “Zvaigznītes” – programmas kods: 0101 54 11;

  4. grupa “Kāpēcīši” – programmas kods: 0101 54 21;

  5. grupa “Vāverītes” – programmas kods: 0101 55 21;

  6. grupa “Pasaciņa” – programmas kods: 0101 55 21.

 

poga_saulīte


poga_zvaigznītes


 poga_kāpÄ“cÄ«ši


  poga_zaÄ·Ä«ši     poga_vāverÄ«tes  poga_pasaciņa