Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Kopš 2015.gada 1.septembra, pamatojoties uz 2015.gada 14.maija Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.196 „Par grozījumiem Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Nolikumā,” iestādē strādā 6 grupas, viena no tām – grupa ar diennakts darba režīmu, iestāde strādā 5 dienas nedēļa. 

Iestāde uzņem bērnus tikai pēc Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma bērnus no 1.5 gada vecuma ar somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem.

2020./2021.m.g. iestādē darbojas 6 grupas:

1.grupa “Saulīte” –ar somatiskām saslimšanām;

2.grupa “Zaķīši”–  logopēdiskā latviešu valodas grupa;

3. grupa “Zvaigznītes” – ar somatiskām saslimšanām, grupa ar diennakts darba režīmu;

4.grupa “Kāpēcīši” –ar somatiskām saslimšanām;

5.grupa “Vāverītes” – logopēdiskā grupa;

6.grupa “Pasaciņa” – logopēdiskā grupa.

 

poga_saulīte


poga_zvaigznītes


 poga_kāpēcīši


  poga_zaķīši     poga_vāverītes  poga_pasaciņa