Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ uz grupu sarakstu

Grupa "Zvaigznītes"

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja

  • Jeļena Fiļimonova
Skolotāja palīgs
  • Jeļena Gladčenko

 Aukle

  • Elvīra Maļuhina

Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērnu patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā.

Pēcpusdienā notiek korekcijas un atveseļošanas pasākumi individuāli ar katru bērnu un pa apakšgrupām.

    • Individuālas logopēda konsultācijas

Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

  • Individuāls darbs ar bērniem
  • Fizioterapeita nodarbības
  • Logopēda individuālās rotaļnodarbības
  • Izglītības psihologa individuālais atbalsts