Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ uz grupu sarakstu

Grupa "Zaķīši"

Pirmsskolas izglītības skolotājas

 • Gaļina Kotova
 • Tatjana Kazakova

Skolotājs - logopēds:

 • Nataļja Černihoviča
Aukle
 • Diāna Savko

Izglītības programmu īsteno atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

Izglītības programmā noteikto izglītības saturu,kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērnu patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā.

Pēcpusdienā notiek korekcijas un atveseļošanas pasākumi individuāli ar katru bērnu un pa apakšgrupām.

  • Individuālās logopēda konsultācijas

Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

  • Individuālais darbs ar bērniem
  • Logopēda individuālās  rotaļnodarbības
  • Izglītības psihologa individuālais atbalsts
  • Fizioterapeita nodarbības