Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ uz grupu sarakstu

 Grupa "Saulīte"

 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

  • Jeļena Ševeļova
  • Jeļena Simanoviča
Aukle
  • Natālija Kotova

Izglītības programmu īsteno atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

Izglītības programmā noteikto izglītības saturu,kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērnu patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā.

Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

    • Individuālais darbs ar bērniem
    • Fizioterapeita nodarbības
    • Izglītības psihologa individuālais atbalsts