Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ uz grupu sarakstu

Grupa "Pasaciņa"

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja:

  • Irīna Arhipova
  • Anita Bačkure

Skolotājs - logopēds:

  • Nataļja Černihoviča

Aukle:

  • Jeļena Orlovska

Izglītības programmas tiek īstenotas atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

Izglītības programmā noteiktais izglītības saturs tiek apgūts sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās, integrējot mācību saturu un veicinot bērnu patstāvīgu darbību visu dienu.

Pēcpusdienās notiek korekcijas un atveseļošanas pasākumi individuāli ar katru bērnu un pa apakšgrupām.

  • Individuālas logopēda konsultācijas

Izglītības programmas mācību satura apguvei tiek izmantota attīstību veicinoša vide, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

  • Individuāls darbs ar bērniem
  • Latviešu valodas rotaļnodarbības
  • Logopēda individuālās rotaļnodarbības
  • Izglītības psihologa individuālais atbalsts
  • Speciālā skolotāja rotaļnodarbības