Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ uz grupu sarakstu

Grupa "Kāpēcīši"

 

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

  • Jekaterina Borisjonoka
  • Jeļena Miropoļska 

Aukle

  • Elvīra Maļuhina

Izglītības programmu īsteno atbilstoši izglītības iestādes nolikumam.

Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērnu patstāvīgā darbībā visas dienas garumā.

Pēcpusdienā notiek korekcijas un atveseļošanas pasākumi individuāli ar katru bērnu un pa apakšgrupām.

    • Individuālās logopēda konsultācijas

Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto attīstību veicinošu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

  • Individuāls darbs ar bērniem
  • Fizioterapeita nodarbības
  • Latviešu valodas rotaļnodarbības
  • Logopēda individuālās rotaļnodarbības
  • Izglītības psihologa individuālais atbalsts