Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.


09. 06. 2020. MK noteikumi Nr. 360

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai


Slimību profilakses un kontroles centra aktualitātes https://www.spkc.gov.lv/lvPlakāts_vai rokas nomazgāji


Informācija!

Cienījamie vecāki, paziņojam, ka:

 • no 2020. gada 13. maija atsākts izglītības process obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei klātienē, kā arī nodrošinātas mācības attālināti; 
 • līdz obligātās izglītības vecumam bērnu sagatavošanai skolai, t. i. līdz 5 gadu vecuma bērniem līdz 09.06.2020. tiks nodrošinātas attālinātas mācības.

www.e-klase.lv, www.uzdevumi.lv, Whats App un c.

 •  Līdz obligātās izglītības vecumam bērnu sagatavošanai skolai uzņem tikai dežūrgrupā;
 •  jautājumu gadījumā sazinieties ar administrāciju.

m.t. +371 22334142, 65421352

 

Ar cieņu,

iestādes administrācija

 

 

 

 

Vēlamies pateikt milzīgu paldies Daugavpils pilsētas 4.spec.PII
vecākiem Par aprīļa mēneša attālinātā mācību procesa realizēšanu un atgriezeniskās saites sniegšanu kopīgā sadarbībā ar izglītības iestādi, izmantojot e-iespējas: www.zoom.com, www.inbox.lv, www.e-klase.lv, WhatsApp, Viber u.c.#paliecmājās

Plakāts_#paliecmājās


VUGD Konkurss

Plakāts_VUGD konkurss

VUGD konkurss

 

 

Vēlamies pateikt milzīgu paldies Daugavpils pilsētas 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vecākiem par 2 nedēļu attālinātā mācību procesa realizēšanu un atgriezeniskās saites sniegšanu kopīgā sadarbībā ar izglītības iestādi, izmantojot e-iespējas: www.zoom.com, www.inbox., www.e-klase.lv, WhatsApp, Viber u.c.

 

 

________________________________________________________________________________

zvÄ“ru bilde               DIGITĀLĀ NEDĒĻA

Kā runāt ar bērnu par drošību, kamēr #paliecmājās? ? Varbūt spēlējoties? #DigitālāNedēļa ietvaros iesakām ieskatīties tiešsaistē pieejamās Valsts policijas spēlēs, kas liks bērnam padomāt, izvērtēt, pieņemt lēmumu un diskutēt par drošību.

Pateicamies ikvienam iedzīvotājam, kurš ir atbildīgs, ievēro pašizolāciju un izvēlas palikt mājās, parūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību! ? Tikai esot vienoti un ievērojot drošības pasākumus, mēs varam palīdzēt novērst un ierobežot iespējamu #COVID19 izplatīšanos.

Valsts Policija


Plakāts_Aktīva pauze

STĀSTS PAR COVID-19

Plakāts_stāsts par COVID 19

Sociālais stāsts par COVID-19

pastaigas plāns parkāpastaigas plāns mežā

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS

Ar Daugavpils pilsētas 4.speciālās

pirmsskolas izglītības iestādes

16.03.2020. rīkojumu Nr. 25

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS 4. SPECIĀLĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

PLĀNS ATTĀLINĀTU MĀCĪBU ĪSTENOŠANAI

 

Attālināta mācību procesa laika posms: no 16.03.2020. līdz kamēr ir spēkā 12.03.2020. MK rīkojums Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.”

Principi:

 • Pedagogs izvēlas piemērotāko saturu mācību jomu apguvei un sabalansē uzdevumu apjomu.
 • Speciālisti izvēlas piemērotāko saturu korekcijas darbam, ņemot vērā izglītojamo vajadzības.
 • Izglītojamais un tā vecāki ir informēti par to, kā notiks mācību process.
 • Mācību jomu ietvaros visu laiku pieeja tehnoloģijas izmantošanā ir vienāda.

Rīcība:

 1. Pedagogi sagatavo materiālus - tēmas aprakstu, radošās darbības, sīkās motorikas, kustību rotaļu aprakstus, filmētus video sižetus, aprakstošus pētnieciskos materiālus, interaktīvās spēles, attīstošos uzdevumus, pašizstrādātos materiālus, didaktiskās spēles, e-vietnes materiālu izmantošanas iespējas. 
 2. Pedagogi sūta izveidotos un apkopotos materiālus vadītājas vietniekam izglītības jomā. 
 3. Informācijas ievietošana www.e-klase.lv sadaļā „E-klases pasts.” 
 4. Papildus informācijas ievietošana vecākiem grupu ikdienas saziņas avotos: WhatsApp, Viber, www.inbox.lv.

 

Pedagoga lēmumi, atbildība:

 • Pedagogs/speciālists izlemj vai uzdot veicamās uzdevumu/rotaļdarbības vienai dienai vai vienai nedēļai.
 • Sabalansēt mācību satura uzdevumu/rotaļdarbību izpildi, pieejamos, nepieciešamos mācību līdzekļus.
 • Uzdevumi tiek dalīti 3 kategorijās – pamata uzdevumi, uzdevumi ar tūlītēju atgriezenisko saiti un uzdevumi ar klātienes komponenti (videokonference/videokonferences ieraksts).

 

 

Integrēro rotaļnodarbību saraksts: Saglabājas esošais, kuru izpildei var izmantot dažādus līdzekļus - videokonferences, vēstules (WhatsApp, Viber čats, www.e-klase.lv, www.inbox.lv vēstuļu sarakste, atgriezeniskā saites (AS) sniegšana) notiek pēc iepriekšējas saskaņošanas vecāki - pedagogi/speciālisti (noteiktajos laikos, pēc nepieciešamības).

Procesa apraksts:

 • Vecākiem veicamo uzdevumu/rotaļdarbību izklāsts ir pieejams katru dienu no 9.00 www.e-klase.lv.
 • Vecākiem tiek izsūtīta vēstule par attālināto mācību procesu mājās ar pamācībām, palīdzības iespējām.
 • Komunikācija/konsultācijas ar vecākiem par attālināto mācību īstenošanu notiek katru dienu no plkst. 17.00-18.00 e-vidē vai telefoniski.
 • Komunikācija/konsultācijas pirmsskolas izglītības latviešu valodas skolotājai, izglītības psihologam ar vecākiem par attālināto mācību īstenošanu notiek telefoniski.
 • Tiek gaidīta AS no vecākiem par uzdevumu/rotaļdarbību veikšanu tekošās nedēļas laikā viņiem ērtāk lietojamā e-vietnē: WhatsApp, Viber, www.e-klase.lv, www.inbox.lv, foto, video u.c. formātā.

Mācību procesam tiek izmantoti sekojošie līdzekļi:

Bezmaksas vietnes:

Play veikala vai App Store aplikācijas:

 • Gudrinieks – mācību palīglīdzeklis matemātikas apguvei; 
 • Latviešu ābece – pasakas, stāsti, dziesmas, mīklas, sakāmvārdi pirmsskolas vecuma bērniem.

 

 

 

Pamata izvēles skolotājam tehnoloģiju izmantošanā: Darboties ar E-klases starpniecību, WhatsApp , Viber čats, www.inbox.lv, ZOOM videokonferences.

E-Klase:

 • Dokumentu apmaiņa (uzdevums, uzdevuma iesniegšana). 
 • Jautājumi, atbildes e-klases pastā. 
 • Kopējās/individuālās AS iesniegšana.

WhatsApp, Viber aplikācijas:

 • Jautājumi, atbildes grupas kopējā čatā. 
 • Kopējās/individuālās AS iesniegšana. 
 • Iespēja komunicēt ar videozvanu.

www.inbox.lv

 • Dokumentu apmaiņa (uzdevums, uzdevuma iesniegšana).

ZOOM video konference

 • Skolotāja logopēda videopamācības, rotaļnodarbības klātienē e-vietnē. 
 • Iespēja komunicēt ar videozvanu 
 • Tūlītēja kopēja/individuālā AS

 

Skolotāju sagatavošanai: Notiek mācības par iestādes pieeju attālinātā mācību procesa īstenošanai, līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai pedagogi izplāno uzdevumus/apjomu/pieeju katrā pirmsskolas izglītības posmā. Tad notiek saskaņošana ar vadītāja vietnieku izglītības jomā, kurā pedagogi pārrunā apjomu, izmantotos rīkus un pieejas, kā arī turpinās jaunu pieeju izpēte izglītojamo interešu pielāgošanai.

Pirmsskolas izglītības skolotājas: ierastajos saziņas kanālos ar vecākiem (e-klase vai WhatsApp, SMS) noskaidro un precizē izglītojamo panākumus uzdevumu/rotaļdarbību veikšanā.

 foto13

 

Lūdzam ievērot piesardzības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai!

gcc

ccc

 


Sagatavoja

S.Geiba

vadītājas vietnieks izglītības jomā