Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

bilde_cieņa,atbildība,drošība

Pamatideja: uzvedību var iemācīt un mainīt.


  MAINOT UZVEDĪBU - MAINĀS MĀCĪBU SASNIEGUMI - MAINĀS MOTIVĀCIJA!

 
 * Skaidri noteikumi attīsta bērna pašdisciplīnu un tā var kļūt par viņa paša emocionālo attīstību.
 * Svarīgi ir pastiprināt pozitīvo pieredzi.
 * Pieredzi nevar nodot, to var izdzīvot.
 
 

APU_shēma

Programmas mērķis: 
 
*Veicināt pozitīvu uzvedību
*Veicināt sevis paškontroli
*Attīstīt emocionālo inteleģenci
 
Bērnu ieguvumi:
*Bērnu uzvedības paškontrole
*Problēmsituāciju mērķtiecīga analīze
*Pozitīvi emocionāla vide
*Cieņa, atbildība drošība ]pret sevi, savu tuvāko, apkārtesošajiem.
 

Izglītības iestādē izstrādātie APU materiāli:

APU noteikumi "Ēdienreižu laikā"

APU noteikumi Ēdienreižu laikā

APU noteikumi "Medicīnas kabinetā"

APU noteikumi Medicīnas kabinetā


APU noteikumi "Mūzikas nodarbību laikā"

APU noteikumi Mūzikas nodarbību laikā


APU noteikumi "Pastaigas laikā ārpus teritorijas"

APU noteikumi Pastaigas laika ārpus teritorijasAPU noteikumi "Grupas telpās nodarbību laikā"

APU noteikumi Grupas telpā nodarbību laikā


Vecāku līdzdalība:

*Uzvedības normu ievērošana mājās

*Uzvedības normu ievērošana sabiedriskās vietās

*Noteikumu aktualizēšana ģimenes lokā

*Pedagogu un vecāku sadarbība bērnu pozitīvās uzvedības veicināšanā.


Metodiskais materiāls


Autors: pirmsskolas izglītības skolotāja M.K.Vingre


Autori: pirmsskolas izglītības skolotājas S.Giptere, I.Kaķeševa