Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

bilde_cieņa,atbildÄ«ba,drošÄ«ba

Pamatideja: uzvedību var iemācīt un mainīt.


  MAINOT UZVEDĪBU - MAINĀS MĀCĪBU SASNIEGUMI - MAINĀS MOTIVĀCIJA!

  •  Skaidri noteikumi attīsta bērna pašdisciplīnu un tā var kļūt par viņa paša emocionālo attīstību.
  • Svarīgi ir pastiprināt pozitīvo pieredzi.
  • Pieredzi nevar nodot, to var izdzīvot.
 
 

APU_shēma

Programmas mērķis:

  • Veicināt pozitīvu uzvedību
  • Veicināt sevis paškontroli
  • Attīstīt emocionālo inteliģenci

Bērnu ieguvumi:

  • Bērnu uzvedības paškontrole
  • Problemsituāciju mērķtiecīga analīze
  • Pozitīvi emocionāla vide
  • Cieņa, atbildība drošība pret sevi, savu tuvāko, apkārtesošajiem.
 

Izglītības iestēdē izstrādātie APU materiāli:

APU noteikumi ēdienreižu laikā"

APU noteikumi Ēdienreižu laikā

APU noteikumi "Medicīnas kabinetā"

APU noteikumi Medicīnas kabinetā


APU noteikumi "Mūzikas nodarbību laikā

APU noteikumi Mūzikas nodarbību laikā


APU noteikumi "Pastaigas laikā ārpus teritorijas"

APU noteikumi Pastaigas laika ārpus teritorijasAPU noteikumi "Grupas telpās nodarbību laikā

APU noteikumi Grupas telpā nodarbību laikā


Vecāku līdzdalība:

*Uzvedības normu ievērošana mājās

*Uzvedības normu ievērošana sabiedriskās vietās

*Noteikumu aktualizēšana ģimenes lokā

*Pedagogu un vecāku sadarbība bērnu pozitīvās uzvedības veicināšanā.


Metodiskais materiāls


Autors: pirmsskolas izglītības skolotāja M.K.Vingre


Autori: pirmsskolas izglītības skolotājas S.Giptere, I.KaÄ·eševa