Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Arodbriedrības aktualitātes 

LIZDA apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

lizda

Konference“Atbalsts jaunajiem pedagogiem sociālā dialoga ietvaros” 

Latvijas IzglÄ«tÄ«bas un zinātnes darbinieku arodbiedrÄ«ba (turpmāk - LIZDA)  aicina rÄ«tdien - 2022. gada 14. decembrÄ« plkst.10.00 sekot lÄ«dz konferences “Atbalsts jaunajiem pedagogiem sociālā dialoga ietvaros” TIEŠRAIDEI.   

Konferences mÄ“rÄ·is ir apzināt un izstrādāt priekšlikumus jauno pedagogu atbalsta sistÄ“mas izveidei, pamatojoties uz vajadzÄ«bām un ieinteresÄ“to pušu redzÄ“jumu, un sociālo partneru sadarbÄ«bas nozÄ«mi izglÄ«tÄ«bas attÄ«stÄ«bā.  

Konferences ietvaros LIZDA prezentÄ“s veiktās aptaujas “Atbalsts jaunajiem pedagogiem” rezultātus jauno pedagogu un izglÄ«tÄ«bas iestāžu vadÄ«tāju skatÄ«jumā. Tāpat tiks sniegtas Erasmus+ programmas projekta “Atbalsta sistÄ“mas izveide jaunajiem pedagogiem” ziņojuma galvenās atziņas un rekomendācijas. KonferencÄ“ ziņojumus sniegs arÄ« IzglÄ«tÄ«bas un zinātnes ministrijas, Ventspils izglÄ«tÄ«bas pārvaldes,  Latvijas izglÄ«tÄ«bas vadÄ«tāju asociācijas,  Latvijas Universitātes pārstāvji. Savukārt konferences noslÄ“gumā tiks apbalvoti LIZDA “Sociālā dialoga balvas 2022” laureāti. 

Konference tiek rÄ«kota projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglÄ«tÄ«bā – NorvÄ“Ä£ijas un Latvijas pieredze” (Projekta Nr.2019/101867) un projekta Erasmus+ programmas projekts “Atbalsta sistÄ“mas izveide jaunajiem pedagogiem” (Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284) ietvaros.

!!! Konferences tiešraidi aicinām skatÄ«ties LIZDA Facebook kontā: https://www.facebook.com/arodbiedribalizd

LIZDA apsveikums Valsts svētkos

lizda

 

 

Pedagogu beztermiņa streikā piedalÄ«sies vairāk kā 23 600 nozares pārstāvju

Latvijas IzglÄ«tÄ«bas un zinātnes darbinieku arodbiedrÄ«ba (LIZDA) ir apkopojusi izglÄ«tÄ«bas nozares darbinieku pieteikumus dalÄ«bai beztermiņa streikā. Nesaņemot konkrÄ“tu valdÄ«bas rÄ«cÄ«bu attiecÄ«bā uz darba slodzes sabalansÄ“šanu un algu paaugstināšanas grafiku, sākot ar 19. septembri beztermiņa streikā dosies 23 601 nozares pārstāvis no 815 izglÄ«tÄ«bas iestādÄ“m visā Latvijā visās izglÄ«tÄ«bas pakāpÄ“s – sākot ar pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestādÄ“m un beidzot ar augstskolām. 

Neraugoties uz to, ka streikotāju pieteikumi joprojām turpina pienākt, LIZDA šodien noslÄ“dza reÄ£istrāciju un iesniedza streika dalÄ«bnieku sarakstus Nacionālajai trÄ«spusÄ“jai sadarbÄ«bas padomei, Valsts darba inspekcijai, IzglÄ«tÄ«bas un zinātnes ministrijai, kā arÄ« pašvaldÄ«bām un izglÄ«tÄ«bas iestādÄ“m.

Å…emot vÄ“rā nokaitÄ“to situāciju nozarÄ“, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir izteicis gatavÄ«bu, atsaucoties LIZDA aicinājumam, otrdien, 13. septembrÄ« tiksies ar arodbiedrÄ«bas pārstāvjiem, lai pārrunātu iespÄ“jamos risinājumus un kompromisus, kuru pieņemšana varÄ“tu novÄ“rst pedagogu beztermiņa streika uzsākšanu. Sarunās piedalÄ«sies arÄ« izglÄ«tÄ«bas un zinātnes ministre Anita Muižniece (K) un finanšu ministrs Jānis Reirs (JV). 

Lai novÄ“rstu pedagogu streika uzsākšanu, LIZDA gatava prasÄ«t, lai šÄ«s nedēļas laikā valdÄ«ba pieņem konkrÄ“tus lÄ“mumus attiecÄ«bā uz abām galvenajām LIZDA prasÄ«bām – darba algas paaugstināšanu un pedagogu darba slodzes sabalansÄ“šanu. 

Jāatgādina, ka no 2022. gada 30. augusta lÄ«dz 2022. gada 7. septembrim, pamatojoties uz Darba strÄ«du likuma 15 .pantu, notika LIZDA un IzglÄ«tÄ«bas un zinātnes ministrijas strÄ«da izlÄ«gšanas komisijas darbs par sekojušÄm LIZDA izvirzÄ«tajām prasÄ«bām: 

1)  IzglÄ«tÄ«bas likuma 53. panta trešÄs daļas izpilde, kas nosaka, ka pedagoga mÄ“nešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mÄ“nešalgu attiecÄ«gajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar IzglÄ«tÄ«bas attÄ«stÄ«bas pamatnostādnÄ“s 2021. -2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatÄ«vajiem rādÄ«tājiem un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023. gada; 

2)  darba slodzes sabalansÄ“šana visiem pedagogiem no 2023. gada. 

Tiesa, izlÄ«gšanas komisijā netika rasti nekādi kompromisi, jo IZM norādÄ«ja uz mandāta trÅ«kumu pieņemt lÄ“mumus, kam bÅ«tu ievÄ“rojama finansiālā ietekme uz nākamā gada budžetu. Tādēļ  LIZDA izteica aicinājumu tikties ar ministru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu, finanšu ministru Jāni Reiru, Saeimas IzglÄ«tÄ«bas, kultÅ«ras un zinātnes komisijas priekšsÄ“dÄ“tāju Arvilu Ašeradenu, lai konstruktÄ«vi pārrunātu iespÄ“jamos kompromisus, kas novÄ“rstu izglÄ«tÄ«bas un zinātnes nozarÄ“ strādājošo darbinieku streiku.

 

lizda