Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ

Izglītības tehnoloģiju mentori

  • 06.09.2022 13:15:12

Kopš 2021. gada jÅ«nija Skola2030 sākusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “IzglÄ«tÄ«bas tehnoloÄ£iju mentora loma mÄ“rÄ·tiecÄ«gai tehnoloÄ£iju izmantošanai mācÄ«bās”. ŠÄ«s mācÄ«bas ir plānotas pedagogiem, kas darbosies kā metodiÄ·i – pieaugušo izglÄ«totāji, lai izglÄ«tÄ«bas tehnoloÄ£ijas mÄ“rÄ·tiecÄ«gi iesaistÄ«tu mācÄ«bu procesā. MÅ«su iestādÄ“ divi pedagogi - Jekaterina Krankale un IrÄ«na Arhipova apgÅ«st šo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu, tādÄ“jādi veicinot izglÄ«tÄ«bas iestādes digitalizācijas procesu.

IzglÄ«tÄ«bas tehnoloÄ£iju mentors – cilvÄ“ks, kurš pārzina digitālo tehnoloÄ£iju sniegtās iespÄ“jas, pats prot tās mÄ“rÄ·tiecÄ«gi izmantot mācÄ«bu procesā un var rosināt un atbalstÄ«t citus pedagogus izmantot tehnoloÄ£ijas mācÄ«bu procesa plānošanā un Ä«stenošanā, kā arÄ« atbalstÄ«t izglÄ«tÄ«bas iestādes digitalizācijas procesus.