Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ

Veselības veicināšanas pasākumi izglītojamajiem ar fizioterapeiti

  • 05.09.2022 14:15:23

Laikā, kad bÄ“rns attÄ«stās, ir svarÄ«gi piedāvāt bÄ“rnam fiziskās aktivitātes. Aktivitātei un fiziskām nodarbÄ«bām ir ļoti liela nozÄ«me bÄ“rna kopÄ“jai attÄ«stÄ«bai un tas nav saistÄ«ts tikai ar fiziskas izturÄ«bas veicināšanu. 

Fizioterapeita rotaļnodarbÄ«bas notiek ar mÄ“rÄ·i veicināt bÄ“rnu dalÄ«bu regulārās fiziskās aktivitātÄ“s un uzlabot fizisko veselÄ«bu, organizÄ“jot fizisko aktivitāšu nodarbÄ«bas ar vingrošanas elementiem. RotaļnodarbÄ«bas vÄ“rstas uz visu muskuļu grupu harmonisku attÄ«stÄ«bu, stājas uzlabošanu, kustÄ«bu koordināciju, spÄ“ka, lokanÄ«bas un veiklÄ«bas attÄ«stÄ«šanu.

Rotaļnodarbības vada fizioterapeite Valērija Meinarte.

j