Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ

Pieredzes apmaiņas pasākums ar kolēģiem no Zviedrijas

  • 12.07.2022 09:09:11
Pirmajā jūlija dienā iestāde uzņema viesus no Zviedrijas.
👍MÅ«su viesi Kerin un Robins ir Ä£imenes pāris, kuri arÄ« strādā izglÄ«tÄ«bas iestādÄ“ Zviedrijā. KolÄ“Ä£i dalÄ«jās pieredzÄ“ par Zviedrijas izglÄ«tÄ«bas sistÄ“mu un sociālo pedagogu darbu ar bÄ“rniem ar Ä«pašÄm vajadzÄ«bām. Pedagogi dalÄ«jās ar savu ilggadÄ“jo darba pieredzi sākumskolā. 
🌻MÅ«su kolÄ“Ä£i no Zviedrijas devās nelielā ekskursijā pa mÅ«su izglÄ«tÄ«bas iestādi un uzzināja par tās darbÄ«bu. Sarunas laikā, Kerin un Robins pastāstÄ«ja, ka jau ilgu laiku nodarbojas ar labdarÄ«bu un sniedz atbalstu Ä£imenÄ“m gan Kenijā, gan arÄ« Latvijā. SirsnÄ«gi pateicamies Kerin un Robinam par kopā bÅ«šanu un interesantu pieredzes apmaiņu.
❤️Īpašs paldies mÅ«su pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas skolotājai IrÄ«nai Arhipovai par starptautisko kontaktu veidošanos un mÅ«su izglÄ«tÄ«bas iestādes popularizÄ“šanu.
viesi   viesi