Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

<< Atpakaļ

Bērniem par drošību stāsta ugunsdzēsēji

  • 29.05.2022 09:04:14
 
✅️27. maijā grupas "Pasaciņa" izglÄ«tojamie kopā ar skolotājām devās mācÄ«bu ekskursijā, kuras mÄ“rÄ·is bija aktualizÄ“t bÄ“rniem drošÄ«bas jautājumus un iepazÄ«ties ar ugusdzÄ“seja profesiju karjeras izglÄ«tÄ«bas jomā. UgunsdzÄ“seji pastāstÄ«ja bÄ“rniem par drošÄ«bas noteikumiem ar uguni, par piesardzÄ«bas pasākumiem un atgadināja kā piezvanÄ«t ārkārtas situācijas gadÄ«jumā. BÄ“rni apskatÄ«ja VUGD tehniku, kā arÄ« izmÄ“Ä£ināja un pielaikoja ugunsdzÄ“sÄ“ju aizsargtÄ“rpu un paplašināja zināšanas drošÄ«bas jautājumos.
👍Pateicamies pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas skolotājai IrÄ«nai Arhipovai par ideju un ekskursijas organizÄ“šanu! 👏
VUGD