Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Ziemassvētku noformējuma konkurss

  • 22.01.2021 14:31:21

Lai veicinātu ZiemassvÄ“tku noskaņojumu  Daugavpils pilsÄ“tas dome  izsludināja ZiemassvÄ“tku noformÄ“juma konkursu, kurā, ar lielu prieku, piedalÄ«jās arÄ« mÅ«su pirmsskolas izglÄ«bas iestādÄ“.

pateicības raksts_ziemassvētku noformējuma konkurss

Atvērt vairāk

Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes sveiciens Latvijas valsts svētkos!

  • 17.11.2020 22:49:18

Gatavojoties Latvijas Republikas neatkarÄ«bas proklamÄ“šanas 102. gadadienai iestādes izglÄ«tojamie kopā ar vecākiem sagatavoja Ä«pašus apsveikumus mÅ«su valstij. Pateicamies vecākiem par atsaucÄ«bu un sadarbÄ«bu. Lai mums visiem arÄ« turpmāk ir kopā bÅ«šanas prieks! Daudz laimes, Latvija! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTtOYpkKBBk

Atvērt vairāk

Rudens talka 2020

  • 27.09.2020 15:07:49

24. septembrÄ« projekta "DarbÄ«gās kopienas" ietvaros  iestādes izglÄ«tojamie un darbinieki piedalÄ«jās Rudens talkā!

iestādes izglītojamie_rudens talka

Atvērt vairāk

“Pasaki paldies Skolotājam!”

  • 24.05.2020 19:06:01

“Pasaki paldies Skolotājam!”

Neierasta un sarežģīta ir bijusi šÄ« mācÄ«bu gada nogale ikvienam. Katrs no mums lielākā vai mazākā mÄ“rā ir pārdzÄ«vojis visu emociju gammu: no bailÄ“m un izmisuma lÄ«dz gandarÄ«jumam un pateicÄ«bai. Bez šaubām, esam veikuši daudz jaunu atklājumu par lietām, procesiem, cilvÄ“kiem un katrs par sevi pašu. Ceru, ka jauno pieredzi pratÄ«sim likt lietā arÄ« turpmāk; ticu, ka stiprināsim savstarpÄ“jās attiecÄ«bas un slÄ«pÄ“sim saskarsmes prasmes; esmu pārliecināta, ka spÄ“jam novÄ“rtÄ“t citu cilvÄ“ku lÄ«dzās bÅ«šanu, palÄ«dzÄ«bu un atbalstu.

Atvērt vairāk

“Kompetenču pieejas īstenošana no dažādiem skatu punktiem”

  • 13.12.2019 16:42:18

iestādes vadītāja un pedagogi

11.12.2019.

Daugavpils pilsÄ“tas 4.speciālā pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāde 3.decembrÄ« sadarbÄ«bā ar DPIP organizÄ“ja pieredzes apmaiņas semināru “Kompetenču pieejas Ä«stenošana no dažādiem skatu punktiem”. Daugavpils pilsÄ“tas pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestāžu pedagogiem/vadÄ«tāju vietniekiem, kurā piedalÄ«jās Iestādes padome, vecāki un Daugavpils Universitātes mācÄ«bspÄ“ki. Kompetenču pieejas Ä«stenošana, kā rāda iestādes pieredze, var notikt tikai ciešÄ sadarbÄ«bā starp pedagogiem, administrāciju, vecākiem un aktÄ«vu lÄ«dzdalÄ«bu ar vienotu mÄ“rÄ·i un skaidru pedagoÄ£iskā procesa norisi.

Atvērt vairāk
1 2 3