Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Praktiskais seminārs pedagogiem fiziskās un veselības mācību jomā

  • 25.03.2022 08:53:50

SadarbÄ«bā ar BÄ“rnu veselÄ«bas centra speciālisti tiek organizÄ“ts praktiskais seminārs pedagogiem veselÄ«bas un fiziskās attÄ«stÄ«bas jomā pirmsskolas vecuma bÄ“rniem.  Gan pedagogi, gan bÄ“rni trenejās vingrinājumus, kas veicina pareizas stājas veidošanu, nostiprina elpošanas organu sistÄ“mas veselÄ«bu un saņema atbildes uz interesejošiem jautājumiem! Pielietosim jaunas zināšanas mācÄ«bu procesā!

fizioterapeite

Atvērt vairāk

eTwinning projekts “A smile is universal language” ir noslēgts!

  • 28.02.2022 08:50:11
🔈Komunikācijas prasmju attÄ«stÄ«bai, kā palÄ«gs angļu valodas apguvÄ“ iestādes 5-6 g. grupu bÄ“rni piedalÄ«jās  Daugavpils pilsÄ“tas 4.pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestādes sadarbÄ«bā ar Turcijas pārstāvjiem nodibinātajā eTwinning projektā “A smile is universal language” . Projekta ietvaros bÄ“rni mācÄ«jās lasÄ«t, rakstÄ«t, sadarboties, atpazÄ«st un izteikt emocijas, tiek pievÄ“rsta uzmanÄ«ba tikumiskai audzināšanai un caurviju prasmju attÄ«stÄ«šanai, kas nodrošina daudzpusÄ«gu sagatavošanu skolai.

eTwinning
Atvērt vairāk

Mācāmies lasīt - Virtuālā ekskursija uz Latgales Centrālās bibliotēkas filiāli Bērnu bibliotēkā

  • 26.02.2022 08:43:48
📚Pedagogi izmantojot jaunākas metodes, sadarbÄ«bā ar Latgales Centrālo bibliotÄ“ku valodu mācÄ«bu jomas mācÄ«bu satura apguvÄ“ izmanto virtuālo ekskursiju uz bibliotÄ“ku. LasÄ«tmācÄ«šana, grāmatas, burti un sagatavošana skolai ir nopietns process, kuru pedagogi veic, ieinteresÄ“jot katru bÄ“rnu. SirsnÄ«gs paldies bibliotÄ“kas darbiniekiem par sniegto informāciju un aizraujošu nodarbÄ«bu🤩
biblio_eksk
Atvērt vairāk

6. grupas labdarības akcija “Mīlošā sirsniņa – mīkstām ķepiņām” sadarbībā ar Iestādes padomi un izglītojamo vecākiem.

  • 11.02.2022 12:11:41

Daugavpils pilsÄ“tas 4. pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas iestādÄ“ 6. grupā “Pasaciņa” sadarbÄ«bā ar izglÄ«tojamo vecākiem un Iestādes padomi tika organizÄ“ta labdarÄ«bas akcija “MÄ«lošÄ sirsniņa – mÄ«kstām Ä·epiņām”. 

Jurita_izbrauciens

Atvērt vairāk

Peldies droši!

  • 22.07.2021 12:26:36

Lai pasargātu bÄ“rnus no traumu gÅ«šanas (tai skaitā noslÄ«kšanas) atrodoties pie un uz Å«dens, SlimÄ«bu profilakses un kontroles centrs ir izstrādājis izglÄ«tojošu 360 grādu virtuālo video tÅ«ri. ŠÄ« ir iespÄ“ja interesantā un atraktÄ«vā veidā pievÄ“rst bÄ“rnu uzmanÄ«bu bÄ«stamām situācijām, kuras bÅ«tu jāatpazÄ«st, lai atpÅ«ta pie Å«dens bÅ«tu droša, kā arÄ« sniegt noderÄ«gus padomus.peldies droši_bilde

Atvērt vairāk

Priecīgas Lieldienas!

  • 04.04.2021 08:21:53

Lieldieniņas, lieldieniņas,
Tu man prieku devi.
Es tev došu sudrabiņu,
Tu man glÄ«tas oliņas! Smile

apsveikums_Lieldienās

Sirsnīgi pateicāmies izglītojamo vecākiem par atsaucību Lieldienu koka izveidē!

Atvērt vairāk
1 2 3