Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Atbalsts katram bērnam! Skolotāja-logopēde Natālija Oparina-Valaine

  • 25.11.2022 18:38:47

Turpinot atbalsta pasākumu nodrošināšanu 2.grupas skolotāja-logopÄ“de Natālija Oparina-Valaine organizÄ“ja un novadÄ«ja individuālās konsultācijas vecākiem. Vecākiem tika nodrošināta iespÄ“ja iepazÄ«ties ar sava bÄ“rna valodas attÄ«stÄ«bas rezultātiem, atbalsta pasākumiem tās sekmÄ“šanai, kā arÄ« pārrunāt turpmākus soļus un vienoties par sadarbÄ«bas pasākumiem valodas attÄ«stÄ«bas jomā. 

j

Atvērt vairāk

Atbalsts katram bērnam! Izglītības psihologs Jūlija Tracjuka

  • 05.10.2022 11:23:51

Atbalsta pasākumu nodrošināšanas ietvaros iestādes izglÄ«tÄ«bas psihologs JÅ«lija Tracjuka organizÄ“ja un novadÄ«ja individuālās konsultācijas vecākiem. Individuālās konsultācijas laikā vecākiem tika nodrošināta iespÄ“ja iepazÄ«ties ar izglÄ«tÄ«bas psihologa veikto darbu ar bÄ“rnu, kā arÄ« pārrunāt interesÄ“jošos jautājumus saistÄ«bā ar bÄ“rna attÄ«stÄ«bu, uzvedÄ«bu un audzināšanu.

j

Atvērt vairāk

Atbalsts katram bērnam! Skolotāja-logopēde N. Černihoviča

  • 29.09.2022 15:03:13

Atbalsta pasākumu nodrošināšanas ietvaros IestādÄ“ tika organizÄ“tas speciālistu individuālās konsultācijas vecākiem. Vecākiem tika nodrošināta iespÄ“ja piemÄ“rotākajā laikā saņemt konsultāciju par sava bÄ“rna valodas attÄ«stÄ«bu, tās sekmÄ“šanas turpmākiem soļiem un vienoties par sadarbÄ«bas pasākumiem valodas attÄ«stÄ«bas jomā. Konsultācijas organizÄ“ja un vadÄ«ja skolotāja-logopÄ“de Nataļja ÄŒernihoviča.

j

Atvērt vairāk

Izglītības tehnoloģiju mentori

  • 06.09.2022 13:15:12

Kopš 2021. gada jÅ«nija Skola2030 sākusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “IzglÄ«tÄ«bas tehnoloÄ£iju mentora loma mÄ“rÄ·tiecÄ«gai tehnoloÄ£iju izmantošanai mācÄ«bās”. 

k

Atvērt vairāk

Jāņu diena

  • 22.06.2022 09:07:34
Nāc nākdama Jāņu diena
Visi bērni tevi gaida
Meitām puÄ·u vainadziņi 
Puišiem zaļi ozoliņi 
 
l
Atvērt vairāk

Bērnu aizsardzības diena

  • 01.06.2022 09:07:00

Sveicam Starptautiskajā bÄ“rnu aizsardzÄ«bas dienā un atceramies: ikvienā laikā, ikkatrā situācijā atcerÄ“simies – vissvarÄ«gākās ir bÄ“rnu intereses un drošÄ«ba! Jo tieši bÄ“rni jau pÄ“c nedaudz gadiem veidos sabiedrÄ«bu, kurā mÄ“s visi dzÄ«vosim. Tā ir iestādes nemainÄ«ga tradÄ«cija, kad notiek dažādi pasākumi, kas veltÄ«ti bÄ“rniem, sniedzot atbalstu un piederÄ«bas sajÅ«tu, ka šÄ« ir tieši viņu diena!

1.jūnijs

Atvērt vairāk

Bērniem par drošību stāsta ugunsdzēsēji

  • 29.05.2022 09:04:14

27. maijā grupas "Pasaciņa" izglÄ«tojamie kopā ar skolotājām devās mācÄ«bu ekskursijā, kuras mÄ“rÄ·is bija aktualizÄ“t bÄ“rniem drošÄ«bas jautājumus un iepazÄ«ties ar ugusdzÄ“seja profesiju karjeras izglÄ«tÄ«bas jomā. UgunsdzÄ“seji pastāstÄ«ja bÄ“rniem par drošÄ«bas noteikumiem ar uguni, par piesardzÄ«bas pasākumiem un atgadināja kā piezvanÄ«t ārkārtas situācijas gadÄ«jumā. BÄ“rni apskatÄ«ja VUGD tehniku, kā arÄ« izmÄ“Ä£ināja un pielaikoja ugunsdzÄ“sÄ“ju aizsargtÄ“rpu un paplašināja zināšanas drošÄ«bas jautājumos.

VUGD

Atvērt vairāk

Mācību procesa organizācijas iespējas ārā

  • 25.03.2022 08:55:32

Šonedēļ tÄ“mas "Ūdens - dzÄ«vÄ«bas pamats" ietvaros mÅ«su iestādes 6. grupas "Pasaciņa" izglÄ«tojamajiem bija izglÄ«tojoša, aizraujoša un vÄ“rÄ«ga pastaiga BruÄ£u ielas promenādÄ“. MācÄ«bu ekskursijas laikā izmantojot dažādas piejas bÄ“rni mācās lasÄ«t, sastādÄ«t vārdus no dabas materiāliem, skaitÄ«t, ceļu satiksmes noteikumus, veicot pierakstus par pÄ“tÄ«jumiem un novÄ“rojumiem individuālajās pastaigas kartÄ“s. MācÄ«bu ekskursijā skolotāja sasniedz sociālās un pilsoniskās mācÄ«bu jomas, valodu mācÄ«bu jomas un matemātikas mācÄ«bu jomu rezultātus. 

promenáde

Atvērt vairāk
1 2 3