Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Daugavpils valstspilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika

I. Vispārīgie jautājumi

1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai - DATU SUBJEKTAM - informāciju par personas datu apstādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

II. Pārzinis un tā kontaktinformācija

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils valstspilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde,(turpmāk –IESTĀDE), vienotās reģistrācijas Nr.90009737220, juridiskā adrese Podnieku iela 1, Daugavpils, LV-5401.

3. IESTĀDES kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: www.daug4pii.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties IESTĀDES juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 28. punktu.

Izmaiņas personu datu apstrādes privātuma politikā

IESTĀDE aktualizē privātuma politiku pēc nepieciešamības, publicējot aktuālo privātuma politikas versiju.

Daugavpils valstspilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika (pilnā versija).pdf