Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

 

Iestāde īsteno 4 mācību programmas:

1) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām”.
Programmas kods 01015411.

2)”Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”
Programmas kods 01015511

3) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem”
Programmas kods 01015611

4) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”
Programmas kods 01015711

Izglītojamais apgūst izglītības programmu līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai.

Izglītības programmas apguve nodrošina obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Sešgadīgiem bērniem pirmsskolas izglītības pedagogi īsteno integrēto mācību programmu vai plāno atsevišķas rotaļnodarbības mācību satura jomu apguvei.

Izgītības programmas īstenošana tiek nodrošināta atbilstoši bērna spējām, individuālajai pieredzei un vajadzībām, sekmējot katra bērna attīstību. Mācību un audzināšanas process notiek bilingvāli, sākot ar jaunāko grupu.